top of page
Vi støter Lotteritilsynets formål

Hovedformålet med reglene og lovene som opprettholdes av Lotteritilsynet, er å sørge for at sårbare grupper ikke blir spilleavhengige. Meget høye vinnerpremier gir større sannsynlighet for gjentatt spill, og gir dermed høy risiko for spilleproblemer. 

"I Norge har vi en enerettsmodell som skal beskytte sårbare grupper mot å bli spilleavhengige... Pengespillene de statlige aktørene tilbyr krever særlig offentlig kontroll fordi de har høy omsetning, høye premier eller høy risiko for spilleproblemer."

 

Informasjon hentet fra Lotteritilsynets nettside.

Kilde: https://lottstift.no/for-spillere/lovlige-spillselskap-i-norge/

Medlemskontigent

Å tilby utdeling av egne produkter gjennom kunnskapskonurranser til medlemmer som betaler årsavgift én gang i året, strider ikke mot Norges og Lotteritilsynet lover og regler.

 

Dersom et medlemskap i utgangspunktet ikke har noe med spill å gjøre, vil betalt medlemskontingent ikke bli regnet som innsats. Dersom betaling for å delta i konkurransen er vanlig pris for tjenesten, eller å delta er helt gratis, regnes det ikke som en innsats. Det betegnes da som et gratislotteri.

Informasjon hentet fra Lotteritilsynets nettside.

Kilde: https://lottstift.no/for-spillere/er-konkurransen-eit-pengespel/

Er det lov til å gi penger eller gaver ved konkurranser?

Kunnskapskonkurranser faller utenfor regelen om pengespill. Det er dog et par punkter som må oppfylles:

  • Det skal ikke være svaralternativer til spørsmålet eller spørsmålene.

  • Er det flere spørsmål, må hver eneste deltaker besvare de samme spørsmålene og i nøyaktig samme rekkefølge.

  • Alle deltakere må få samme tid til å svare på spørsmålene.

  • Spørsmålene må være reelle kunnskapsspørsmål, slik at alle har mulighet til å søke opp og kontrollere svaret.
     

Informasjon hentet fra Lotteritilsynets nettside.

Kilde: https://lottstift.no/for-spillere/er-konkurransen-eit-pengespel/

bottom of page